Danh mục: Giáo dục Mầm non

Báo cáo số 202/PGD&ĐT ngày 04/05/2016 về kết quả tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học “

09/05/2016

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học trong toàn huyện  Phòng Giáo dục Mộc Châu báo cáo kết quả tổ chức triển khai lớp tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học” … Continue reading Báo cáo số 202/PGD&ĐT ngày 04/05/2016 về kết quả tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học “

Công văn số 45/PGD&ĐT V/v vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh, giữ gìn ANTT, đảm bảo ATGT dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016

01/02/2016

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện Thực hiện Công văn số 80/UBND-BCĐ 2968 ngày 18/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; Công văn số 44/SGDĐT-ĐTBD ngày 18/01/2016 của … Continue reading Công văn số 45/PGD&ĐT V/v vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh, giữ gìn ANTT, đảm bảo ATGT dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016