Danh mục: Giáo dục THCS

Công văn số 530/PGD&ĐT V/v phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017

08/11/2016

Kính gửi: Các trường THCS, PT DTBT THCS Phát huy kết quả đã đạt được tại cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ nhất năm học 2015 – 2016; nhằm đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, kỹ năng và những hành … Continue reading Công văn số 530/PGD&ĐT V/v phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017

Công văn số 503/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

21/10/2016

Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS.   Thực hiện Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La,         Để tổng … Continue reading Công văn số 503/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Công văn số 492/PGD&ĐT V/v thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2016 – 2017

20/10/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.  Năm học 2016 – 2017, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu … Continue reading Công văn số 492/PGD&ĐT V/v thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2016 – 2017

Công văn số 492/PGD&ĐT V/v thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2016 – 2017

20/10/2016

    Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện. Năm học 2016 – 2017, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp … Continue reading Công văn số 492/PGD&ĐT V/v thực hiện nhiệm vụ khảo thí và KĐCLGD năm học 2016 – 2017

Công văn số 470/PGD&ĐT V/v thực hiện chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2016-2020

13/10/2016

Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS Thực hiện Công văn số 1214/SGDĐT-GDPT ngày 22/9/2016 của Sở  Giáo dục và Đào tạo Sơn La về chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020,  Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường … Continue reading Công văn số 470/PGD&ĐT V/v thực hiện chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2016-2020

Công văn số 470/PGD&ĐT V/v thực hiện chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2016-2020

13/10/2016

Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS Thực hiện Công văn số 1214/SGDĐT-GDPT ngày 22/9/2016 của Sở  Giáo dục và Đào tạo Sơn La về chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020,  Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường … Continue reading Công văn số 470/PGD&ĐT V/v thực hiện chương trình phối hợp công tác Đoàn TNCSHCM giai đoạn 2016-2020

Công văn số 448/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2016 V/v tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV Tiếng Anh năm 2016 của EF

05/10/2016

Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS Căn cứ Công văn số 1276/SGDĐT-GDPT ngày 04/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên Tiếng Anh 2016 của EF, Để nâng cao chất lượng đội ngũ … Continue reading Công văn số 448/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2016 V/v tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV Tiếng Anh năm 2016 của EF

Công văn số 448/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2016 V/v tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV Tiếng Anh năm 2016 của EF

05/10/2016

  Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS Căn cứ Công văn số 1276/SGDĐT-GDPT ngày 04/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên Tiếng Anh 2016 của EF, Để nâng cao chất … Continue reading Công văn số 448/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2016 V/v tham gia Chương trình Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV Tiếng Anh năm 2016 của EF

Công văn số 421/PGD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức các cuộc thi IOE, OTE, OSE; giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017

04/10/2016

Kính gửi: Các trường Tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS Căn cứ Công văn số 1193/SGDĐT-GDPT ngày 20/9/2016 của Sở giáo và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn tổ chức các cuộc thi IOE, OTE, OSE; giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017, Phòng GD&ĐT hướng dẫn … Continue reading Công văn số 421/PGD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức các cuộc thi IOE, OTE, OSE; giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016 – 2017