Danh mục: Hoạt động chuyên môn

Kế hoạch số 342/KH-BCĐ ngày 28/7/2016 của Ban Chỉ đạo bồi dưỡng hè 2016 về bổ sung nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS hè năm 2016

29/07/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường phổ thông có cấp THCS Căn cứ Công văn số 855/SGDĐT-GDPT ngày 13/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT hè 2016; Ban Chỉ đạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên hè … Continue reading Kế hoạch số 342/KH-BCĐ ngày 28/7/2016 của Ban Chỉ đạo bồi dưỡng hè 2016 về bổ sung nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS hè năm 2016

Công văn số 279/PGDĐT ngày 16/6/2016 V/v hoạt động của các cơ sở GDMN trong dịp nghỉ hè

17/06/2016

Kính gửi: Các cơ sở GDMN trên địa bàn huyện Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tại Công văn số 671/SGDĐT-GDMN ngày 13/6/2016 về việc hoạt động các cơ sở GDMN trong dịp nghỉ hè, Để tổ chức các hoạt động trong hè nhằm đảm bảo quyền … Continue reading Công văn số 279/PGDĐT ngày 16/6/2016 V/v hoạt động của các cơ sở GDMN trong dịp nghỉ hè

Báo cáo số 202/PGD&ĐT ngày 04/05/2016 về kết quả tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học “

09/05/2016

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học trong toàn huyện  Phòng Giáo dục Mộc Châu báo cáo kết quả tổ chức triển khai lớp tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học” … Continue reading Báo cáo số 202/PGD&ĐT ngày 04/05/2016 về kết quả tập huấn Chuyên đề “Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học “