Danh mục: Hoạt động công đoàn

Tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp, tiến tới Đại hội XIV CĐ tỉnh Sơn La và Đại hội XII CĐVN theo đúng nhiệm kỳ

08/11/2016

Kính gửi: Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.     Thực hiện Công văn số 2286/LĐLĐ ngày 13/10/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La … Continue reading Tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp, tiến tới Đại hội XIV CĐ tỉnh Sơn La và Đại hội XII CĐVN theo đúng nhiệm kỳ

Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa năm học 2016-2017 và ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

26/10/2016

Kính gửi: Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Thực hiện Chương trình công tác nhiệm kỳ XVI (2012-2017) và Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2016 -2017;Căn cứ Công văn số 199/CSPL-CĐN ngày 17/8/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tiếp … Continue reading Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa năm học 2016-2017 và ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

12/10/2016

Kính gửi: Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố; Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Thực hiện Công văn số 229/CĐN-BTC ngày 29/9/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.          Để tập hợp được đông đảo ý kiến … Continue reading Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 – 2017

07/09/2016

Kính gửi: Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học        Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;        Căn cứ Thông tư … Continue reading Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 – 2017