Danh mục: Thi đua – Khen thưởng

Công văn số 238/PGD&ĐT V/v khảo sát, đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm học 2015-2016

14/11/2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện Thực hiện Công văn 647/UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015- 2016 và đăng ký TĐKT năm học 2016-2017, Để triển khai, thực hiện tốt … Continue reading Công văn số 238/PGD&ĐT V/v khảo sát, đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm học 2015-2016

Công văn số 532/PGD&ĐT V/v tôn vinh tấm gương nhà giáo trong sự nghiệp GDMN

08/11/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường mầm non trong huyện Căn cứ Công văn số 1398/SGD&ĐT-GDMN ngày 02/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc Hướng dẫn tổ chức viết về những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp GDMN, Phòng GD&ĐT Mộc Châu hướng dẫn các trường mầm … Continue reading Công văn số 532/PGD&ĐT V/v tôn vinh tấm gương nhà giáo trong sự nghiệp GDMN

Công văn số 503/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

21/10/2016

Kính gửi: Các trường tiểu học, các trường phổ thông có cấp THCS.   Thực hiện Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La,         Để tổng … Continue reading Công văn số 503/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Kế hoạch về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017

09/09/2016

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ về việc quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (gọi tắt là Nghị định 27); Công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu … Continue reading Kế hoạch về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017