Danh mục: Thông báo

Công văn số 541/PGD&ĐT V/v tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

15/11/2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện Thực hiện Công văn số 1442/SGDĐT-VP ngày 10/11/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”giai đoạn 2016-2020, Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu yêu cầu các đơn … Continue reading Công văn số 541/PGD&ĐT V/v tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Công văn số 540/PGD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017

14/11/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện Căn cứ Công văn số 1437/SGDĐT-VP ngày 09/11/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT phát động phong … Continue reading Công văn số 540/PGD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017

Thống nhất giới thiệu các đoàn tham quan miễn phí tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến

14/11/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện Để tạo điều kiện cho các em học sinh đến tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến phục vụ nội dung học tập trong chương trình giáo dục lịch sử địa phương. Khi tổ chức … Continue reading Thống nhất giới thiệu các đoàn tham quan miễn phí tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến

Công văn số 532/PGD&ĐT V/v tôn vinh tấm gương nhà giáo trong sự nghiệp GDMN

08/11/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường mầm non trong huyện Căn cứ Công văn số 1398/SGD&ĐT-GDMN ngày 02/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc Hướng dẫn tổ chức viết về những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp GDMN, Phòng GD&ĐT Mộc Châu hướng dẫn các trường mầm … Continue reading Công văn số 532/PGD&ĐT V/v tôn vinh tấm gương nhà giáo trong sự nghiệp GDMN

Kế hoạch số 523/KH-PGD&ĐT thực hiện Kết luận số 05-KH/TW của Ban Bí thư ngày 15/7/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của

02/11/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện      Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 26/10/2016 của huyện ủy Mộc Châu thực hiện Kết luận số 05-KH/TW của Ban Bí thư ngày 15/7/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về … Continue reading Kế hoạch số 523/KH-PGD&ĐT thực hiện Kết luận số 05-KH/TW của Ban Bí thư ngày 15/7/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của

Công văn số 515/PGD&ĐT V/v tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016

28/10/2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS trong toàn huyện. Thực hiện Công văn số 1301/SGDĐT-TTr ngày 10/10/2016 của  Sở GD&ĐT Sơn La v/v tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016, Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai những nội dung … Continue reading Công văn số 515/PGD&ĐT V/v tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 2016

Kế hoạch số 513/KH-PGD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2016-2017

28/10/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện Thực hiện Kế hoạch năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu đã được các cấp phê duyệt, Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2016-2017 đến thời điểm tháng 11/2016, quán triệt các nội dung liên quan … Continue reading Kế hoạch số 513/KH-PGD&ĐT về việc tổ chức Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2016-2017

Công văn số 512/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng huyện Mộc Châu, 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

28/10/2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn. Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị năm … Continue reading Công văn số 512/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng huyện Mộc Châu, 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016