STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

Công văn số 458/PGD&ĐT

15/11/2016

Công văn số 458/PGD&ĐT V/v lập danh sách học sinh được hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/NĐ-CP, Nghị định 74/NĐ-CP và ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi

2

Công văn số 470/PGD&DT

15/11/2016

Công văn số 470/PGD&DT v/v quản lý dạy thêm học thêm và chu chi các khoản trong năm học

3

Kế hoạch số 424/KH-PGDĐT

28/08/2015

Kế hoạch số 424/KH-PGDĐT giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016