Liên hệ

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km số 4 – TT Nam Giang – Huyện Nam Trực – Nam Định