Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

 Để chuẩn bị các nội dung và tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

         Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Bùi Quang Hải (Theo Sở Giáo dục và Đào tạo)