Công văn số 330/PGD&ĐT V/v lập danh sách giáo viên, học sinh đạt thành tích qua các Kỳ thi, Hội thi cấp tỉnh và cấp Quốc gia năm học 2015-2016

Kính gửi: Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, các trường có cấp THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện Mộc Châu

Thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La; Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La,

Để kịp thời tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 tại Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu đề nghị các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, các trường có cấp THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện Mộc Châu thực hiện nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Đào Minh Thắng