Công văn số 469/PGD&ĐT V/v thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất và y tế trường học, năm học 2016-2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Công văn số 1136/SGDĐT-GDPT ngày 15/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tỉnh Sơn La về việc thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức, thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017 với những nhiệm vụ và nội dung cụ thể như sau

Tải Công văn tại đây

Trần Thị Kim Oanh