Công văn số 491/PGD&ĐT Về việc tổ chức triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 1307/KH-SGDĐT ngày 10/10/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tổ chức triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016,

Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu yêu cầu Ban giám hiệu các đơn vị trường học chủ trì, phối hợp với công đoàn cơ sở cùng cấp tổ chức triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 với các nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Lương Văn Linh