Công văn số 505/PGD&ĐT V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm trong tổ chức nấu ăn cho học sinh, phòng chống hỏa hoạn

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Công văn số 1329/SGĐT-KHTC ngày 12/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm trong tổ chức nấu ăn cho học sinh, phòng chống hỏa hoạn, nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại các đơn vị trường học tổ chức nấu ăn cho học sinh trên địa bàn toàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn kiểm thực và ghi chép, lưu mẫu (theo Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế), như sau:

Tải Công văn tại đây

Dương Công Triệu