Công văn số 512/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng huyện Mộc Châu, 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị năm 2016,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng huyện Mộc Châu, 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, cụ thể:

Tải Công văn tại đây

Đào Minh Thắng