Công văn số 516/PGD&ĐT V/v tuyên truyền quy định của Luật GTĐB về điều kiện của người điều khiển xe mô tô điện, xe máy điện

Kính gửi: – Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở.
– Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.

Thực hiện Công văn số 197/CV ngày 24/10/2016 của Công an huyện Mộc Châu “V/v phối hợp tuyên truyền quy định của Luật GTĐB về điều kiện của người điều khiển xe mô tô điện, xe máy điện”,

Trong thời gian vừa qua, tình hình thực tế cho thấy tình trạng người điều khiển xe mô tô điện, xe máy điện đặc biệt là đối tượng học sinh cấp trung học cơ sở và cấp THPT chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện xe mô tô điện, xe máy điện được quy định tại Khoản 1 Điều 58 và Điểm a, Khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ còn diễn ra phổ biến.

Để nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các em học sinh khi điều khiển xe mô tô điện, xe máy điện tham gia giao thông nhằm phòng ngừa vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện,

Phòng GD&ĐT Mộc Châu đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Giao thông đường bộ Việt Nam tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường; tuyên truyền trên hệ thống loa của nhà trường, trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Chi đoàn, Đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và trong các cuộc họp Hội đồng giáo dục của nhà trường.

Cong-van-so-516

tai-lieu-tuyen-truyen

Lò Đức Thiện