Công văn số 532/PGD&ĐT V/v tôn vinh tấm gương nhà giáo trong sự nghiệp GDMN

Kính gửi: Các đơn vị trường mầm non trong huyện

Căn cứ Công văn số 1398/SGD&ĐT-GDMN ngày 02/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc Hướng dẫn tổ chức viết về những tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp GDMN,

Phòng GD&ĐT Mộc Châu hướng dẫn các trường mầm non thực hiện như sau:

  1. Các trường mầm non triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên của nhà trường viết bài về những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, vượt khó, tân tụy hy sinh, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” hiện đang công tác tại các cơ sở GDMN trong tỉnh.
  2. Bài viết khoảng từ 03 đến 05 trang A4, có hình ảnh kèm theo. (lưu ý: hình ảnh chụp trong khuân viên nhà trường, nơi có trẻ hoạt động).
  3. Mỗi trường chọn 01 bài gửi về Phòng GD&ĐT qua 02 thình thức: bản mềm gửi vào gmail : trieugdmnmc@gmail.com; bản cứng gửi theo đường công văn Bộ phận chuyên môn mầm non Phòng GD&ĐT Mộc Châu. Thời gian gửi bài trước ngày 10/11/2016.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiên cứu công văn và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Dương Công Triệu