Công văn số 698/UBND-GD V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trên địa bàn huyện

Kính gửi:
– UBND các xã, thị trấn;
– Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Trong những năm học qua, ngành GD&ĐT huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trường học đã quan tâm trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; có sự phối hợp tích cực giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục học sinh. Tuy nhiên trong thời gian gần đây đã xảy ra hiện tượng bạo lực học đường tại một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Để ngăn chặn các vụ việc vi phạm đạo đức học đường, gây dư luận không tốt trong xã hội và nâng cao hơn nữa đạo đức của người học sinh.

Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu có ý kiến chỉ đạo như sau:

Tải Công văn tại đây

(Theo UBND huyện Mộc Châu)