Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017

Kính gửi: Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học

       Căn cứ Công văn số 38/CV-LĐLĐ ngày 25 tháng 5 năm 2016 của LĐLĐ  huyện Mộc Châu về việc hướng dẫn tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm học 2015 – 2016, Công đoàn Giáo dục Mộc Châu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017

  1. Số lượng đại biểu triệu tập

1.1. Đại biểu Ban Chấp hành Công đoàn GD khóa XXIX: 21 đồng chí

1.2 Đại biểu Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn GD khóa XXIX: 04 đồng chí

1.3. Đại biểu Công đoàn cơ sở trường học, Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT: 67 đồng chí

  1. Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 17/9/2016.
  2. Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Hồng, địa chỉ Tiểu khu 5, thị trấn Mộc Châu.

Yêu cầu công đoàn cơ sở các đơn vị trường học tải dự thảo báo cáo tổng kết và in ra làm tài liệu tham gia Hội nghị tổng kết.

Tải dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 tại đây

Tường Duy Bình