Thông báo kết luận Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2016-2017

small_1478511719Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2016-2017

      Ngày 03 và 04 tháng 11 năm 2016, Phòng GD&ĐT Mộc Châu đã tổ chức Hội nghị giao ban học kỳ I năm học 2016-2017 với sự có mặt của hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở, kế toán các đơn vị trường học và các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Phòng GD&ĐT. Đồng chí Ngô Ngọc Toàn – Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm học 2016-2017 đến ngày 30 tháng 11 năm 2016 của các đơn vị trường học. Sau khi thảo luận, đồng chí Ngô Ngọc Toàn – Trưởng phòng GD&ĐT đã kết luận và triển khai một số nội dung trọng tâm yêu cầu các đơn vị trường học cần tập trung thực hiện

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Lương Văn Linh