Thống nhất giới thiệu các đoàn tham quan miễn phí tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Để tạo điều kiện cho các em học sinh đến tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến phục vụ nội dung học tập trong chương trình giáo dục lịch sử địa phương. Khi tổ chức các đoàn học sinh tham quan học tập, các đơn vị trường học lấy giấy giới thiệu của Phòng GD&ĐT theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1737/UBND-VHTT ngày 31/10/2016 của UBND huyện Mộc Châu.

Tải Công văn số 1737/UBND-VHTT tại đây

(Theo UBND huyện Mộc Châu)