Công văn số 675/PGD&ĐT ngày 25/12/2015 V/vV/v bảo đảm TTATGT khu vực cổng trường và tuyên truyền TTATGT dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán, Lễ hội Xuân 2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

 Căn cứ Công văn số 1222/SGD&ĐT ngày 23/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân năm 2016; Công văn số 340/CAH ngày 25/12/2015 của Công an huyện Mộc Châu về việc “đảm bảo TTATGT khu vực cổng các trường học”,
Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học trong toàn huyện triển khai một số nội dung như sau:

Tải Công văn tại đây

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)